Hannie Kunst opent eerste hyperboek


 
     
Op 14 september 2006 werd bij boekhandel Dekker vd Vegt in Nijmegen het eerste hyperboek geopend, een interactieve  multimedia versie van de roman 'De man met de hoed' van Pauline van de Ven, die onlangs in druk verscheen bij uitgeverij Ad.Donker. Lezers kunnen foto's, geluid en filmfragmentjes aanhaken die de sfeer en het tijdsbeeld van de roman versterken en de leesbeleving verdiepen.

Wethouder Hannie Kunst (Cultuur, EZ en onderwijs) sprak de verwachting uit dat het hyperboek een impuls zal geven aan het leesgedrag van jongeren, die sterk beeldgericht zijn en veel van hun creativiteit op het web onderbrengen. Daarnaast ziet ze in het hyperboek ook een kapstok voor kwetsbare stukjes alledaagse geschiedenis van een verdwijnende...


Wethouder Hannie Kunst (l) en auteur Pauline van de Ven (foto M. Mom)

generatie. Kunst hoopt dat de roman over een geslacht dat belangrijk
is geweest voor de geschiedenis van Nijmegen, kan helpen het rijke industriële erfgoed van de stad beter over het voetlicht te brengen. 'We hebben meer dan alleen de Romeinen'.
 

         
     
     

Toespraak van
Hannie Kunst

   

 

 

 
Ze verwees naar de uitgave 'De schoorsteen moet roken' van museum
De Stratenmakerstoren,
waarin de zijdespinnerij van de Bury's uit de roman, naast erflaten als de Dobbelmann zeep en Van Dungen Cacao, in beeld wordt gebracht. Van de spinnerij resteert behalve de vervallen watertoren aan de Waal nog het Vasimgebouw, 'een prachtig monument dat we voor de stad willen behouden.'

Gastheer directeur Hans Peters van boekhandel Dekker vd Vegt ziet in het hyperboek behalve een aanvullende verschijningsvorm van gedrukte fictie en nonfictie...


Hans Peters

...ook een vervanger van geïllustreerde boeken die in druk moeilijk winstgevend te exploiteren zijn. Peters zal de restauratie van de Dominicanerkerk in Maastricht, die Dekker vd Vegt in januari met een nieuwe vestiging hoopt te betrekken, wellicht met een hyperboek in beeld  gaan brengen.

Uitgever Willem Donker had de drukker opdracht gegeven het allereerste exemplaar van 'De man met de hoed' van de band te halen. Dit stelde hij de auteur ter hand met een gelukwens en het verzoek vooral een beetje voort te maken met deel 2...


Uitgever Willem A. Donker

...waarna Pauline van de Ven haar waardering uitsprak voor de  samenwerking met Willem Donker en Joyce Bunt en voor Donkers minutieuze redactie van het maniscript, die tot resultaat heeft gehad dat de lezer de Davono ijsjes, de Hajenius Cum Laude sigaren, de Irish coffee en de zeebrapaden ook werkelijk tot zich kan nemen in de tijd waarin ze te genieten waren, en niet...

     

 

 

Uitgever: 'ik had dat allemaal uit Google...'

...nog voordat ze bedacht, gemaakt en uitgevonden waren. Een bedankje was er ook voor de financiële en morele steun van de Stichting Fonds voor de Letteren, voor Eisjen Schaaf die de initiële pagina layout maakte en voor Jos Schoonen die bijzondere  geluidsopnames bijdroeg aan het hyperboek.

En toen opende Hannie Kunst symbolisch het hyperboek met een gil...


Wethouder Hannie Kunst (r)
(foto Berthi Smith)
 

...van de stoomfluit, die tamelijk zacht blies, en bij verrassing zelfs zonder dat de hand van de wethouder er zelfs maar aan te pas kwam, virtueel als het ware...

Onder de toehoorders enkele nazaten Bury...


Kleindochter en -zoon van Michel Bury


Jos Schoonen

...en Jos Schoonen, die het hyperboek verrijkte
met een aantal bijzondere geluidsopnames,
waaronder een zingende processie en de klokken
van de Sint Servaas (en de stoomfluit!).
 

   

 

     
 
De stoomfluit zoals
hij had moeten klinken...
(opname Jos Schoonen)
 

 

 

 

 

 


 

     Achterneven Bury

Na afloop...

   


 


Een voormalige werknemer van de Nyma laat een boek signeren
 

...signeerde de auteur en werd een glaasje gedronken.


Naar het hyperboek

 


Foto's, geluid: Paul Vitanyi, Jos Schoonen
(14 september 2006)